Condicions generals i normés d´ús de mas cal gira

Mas Cal Gira és un allotjament turístic registrat oficialment amb el codi HUTCC-000164-88 al Registre de Turisme de la Generalitat de Catalunya, i per aquest motiu compleix tots els seus requisits i obligacions.

Les següents normes i condicions s’hauran de respectar en tots els seus punts des del moment en què s’efectua la reserva, com a l’arribada a la casa i fins a la sortida. En cas contrari, el propietari de la casa es reserva el dret de cancel·lar immediatament la reserva o estada a la casa, amb la seva conseqüent desocupació immediata, sense retorn de l’import monetari pagat.

 • Nombre de persones: No està permès l’allotjament a un nombre de persones major a la capacitat màxima de la casa. Caldrà detallar exactament el nombre d’adults, nens i menors de 2 anys que s’allotjaran a la casa durant els dies d’estada acordats, en el moment de formalitzar la reserva.
 • Paga i senyal: La reserva no serà efectiva fins que el client hagi efectuat el pagament d’un 40% del preu total de l’estada.
 • Condicions d’anul·lació de la reserva: si un cop confirmada la reserva i feta la paga i senyal, el client decideix anul·lar-la (cal avisar per correu electrònic a agroturisme@mascalgira.cat ), se li retornarà la paga i senyal (en els 30 dies posteriors a la comunicació de la cancel·lació) d’acord temporada tal com segueix:

Temporada baixa

 1. 100% de la paga i senyal en cas d’anul·lació de la reserva superior a 30 dies d’anticipació a la data fixada per ocupar l’allotjament.
 2. No es retornarà cap percentatge de la paga i senyal en cas d’anul·lació de la reserva en un període inferior a 30 dies a la data fixada per ocupar l’allotjament.

Temporada mitjana i alta

 1. 80% de la paga i senyal en cas d’anul·lació de la reserva amb més de 30 dies d’anticipació a la data fixada per ocupar l’allotjament.
 2. No es retornarà cap percentatge de la paga i senyal en cas d’anul·lació de la reserva en un període inferior a 30 dies d’anticipació a la data fixada per ocupar l’allotjament.

FIANÇA
El client abonarà en efectiu a l’arribada la quantitat de la fiança indicada com a resposta a possibles deterioraments del mobiliari i/o utensilis, instal·lacions, i equipaments de la casa. L’import d’aquesta fiança serà retornat un cop comprovat que no hi ha ni danys ni desperfectes. Si es produeixen desperfectes es valoraran i es descomptaran de la fiança. En cas que siguin superiors s’abonarà la diferència.

PAGAMENT DE L’IMPORT DE L’ESTADA
En el moment de formalitzar l’entrada a la casa, el client abonarà en efectiu l’import total de la reserva menys la quantitat ja entregada en concepte de paga i senyal. També és possible fer transferència bancària per l´import pendent de l’estada de tal manera que la recepció de la transferència arribi 5 dies laborables abans de l’entrada a la casa. La fiança i la taxa turística només es pot pagar en efectiu.
La taxa turística és de 0,60 € +10% d’IVA al dia per persona igual o major de 16 anys amb un màxim de 7 nits.

ARRIBADA
En el moment de l’arribada el client signarà l’acceptació de les condicions d’ús, lliurarà còpia del DNI o Passaport de tots els hostes per registrar-los, en compliment de la normativa, al registre de viatgers dels Mossos d’Esquadra.

HORARIS
A convenir.

INTERRUPCIÓ DE L’ESTADA
No procedirem a cap devolució ni abonament en el cas d’interrompre l’estada.

SERVEIS I EQUIPAMENTS
La casa posa a la seva disposició el parament de la llar tèxtil, llençols, nòrdics, mantes, tovalloles de bany
i estores de bany. També disposa de parament de cuina (olles, paelles..) i de taula (estovalles i tovallons, plats, gots, coberts…). Així mateix la casa està equipada amb petits electrodomèstics: torradora, cafetera
italiana, batedora de mà, espremedors i assecadors de cabell. No s’inclouen les tovalloles de piscina. En cas
que falti alguna de les peces de roba (llençols, mantes, tovalloles de bany, estores de bany…) o dels electrodomèstics es descomptarà de l’import de la fiança.

BRESSOL GRATUÏT
Es disposa de bressol amb la finalitat de pernoctar-hi els menors de 2 anys. La seva instal·lació tindrà caràcter gratuït.

SUBMINISTRAMENTS
Els consums d’aigua, electricitat i calefacció estan inclosos en el preu total de l’estada.

NETEJA
Durant la vostra estada, la neteja correspon als clients. El servei de neteja final de l’estància entre diferents hostes està inclòs en el preu, no obstant preguem deixin la casa en les condiciones de neteja, ordre i higiene en què va ser entregada.

JARDINERIA
Durant els mesos d’estiu el servei de jardineria efectuarà el manteniment pertinent de l’exterior dins uns horaris pactat amb el client.

ANIMALS DE COMPANYIA
S’admeten animals de companyia (1 per apartament, 2 per la casa sencera i tindrà un cost de 10€/animal/nit). El propietari dels animals es fa responsable de qualsevol desperfecte que pugui ocasionar el seu animal de companyia, a la casa o als veïns. El propietari ha de saber que els seus animals de companyia han d’anar lligats quan passegin pels rodals de la casa i també ha de ser conscient que hi ha altres animals (gossos, gats, vaques, cavalls, aviram i d’altre bestiar de les cases veïnes).

RESTRICCIONS
Prohibit fumar dins de la casa. Demanem que sigueu curosos i eviteu llençar cigarretes al terra dels espais exteriors de la casa.
Està totalment prohibit fer foc fora de les xemeneies o barbacoes i també està totalment prohibit tirar coets. Totalment prohibit l’ús de qualsevol tipus de pirotècnia en tot el perímetre de la finca.
No està permesa la introducció de mobles, equips de so i semblants a tot el recinte de la casa, així com la realització de qualsevol mena d’obra.
No és permesa la utilització de la casa ni del seu entorn paisatgístic per a qualsevol mena d’activitat diferent a la pactada. Tampoc es podran realitzar activitats i conductes contràries a la higiene o normal convivència (vandalisme, borratxeres, gresques incíviques…) que atemptin contra l’ordre públic i el bon estar amb els veïns.
Segons la Ordenança Municipal 41, article 22 “Es prohibeix qualsevol activitat pertorbadora del descans aliè a l‟interior dels habitatges, en especial des de les 21 fins a les 8 hores, que provoqui, a l‟habitatge més afectat, nivells superiors als valors límit d‟immissió que s‟estableixin en l‟annex 3. Aquest horari, en diumenges i festius serà des de les 21h. fins a les 9 hores”.

LLARS DE FOC
La casa està proveïda de dues llars de foc que es poden utilitzar i si necessiteu llenya us en podem proporcionar de roure i alzina segons preu de mercat. Està prohibit recollir o fer llenya de l’entorn.

PRECAUCIONS
El propietari no es farà responsable de cap tipus d’objecte personal i/o de valor, ni de vehicle propietat del client, que es pogués trobar a la casa durant l’estada contractada, ni de la seva pèrdua, desaparició o robatori.

LA PISCINA PRIVADA DE MAS CAL GIRA
És una piscina de lona que està instal·lada de l’1 de juny al 30 de setembre, depenent de la climatologia.

 1. La piscina és oberta, per tant, és responsabilitat dels pares o adults la vigilància dels nens tant en hores de bany com fora d’aquestes.
 2. No hi ha socorrista.
 3. Els menors de 14 anys no es poden banyar sols, han d’estar sempre acompanyats per un adult.
 4. La piscina és d’ús exclusiu dels hostes de la casa rural, de voler usar-se per visitants, consultar amb els propietaris.
 5. El llogater eximeix a la propietat de qualsevol responsabilitat civil derivada del seu ús.

Totes les diferències que poguessin sorgir entre les parts, en relació amb aquest acord, seran resoltes definitivament per l’arbitratge del Jutjat de Manresa (Barcelona-Espanya) d’acord a les lleis espanyoles. El laude dictat pels àrbitres serà definitiu i vinculant per a les parts.

Accessibilitat